Welkom op het WOZ-informatiepunt

Het doel van deze website is:
Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) aan een ieder die geïnteresseerd is in de Wet WOZ.

Ga hier direct naar het publieke deel van WOZ-informatiepunt


Inloggen voor gemeenten

De site heeft daarnaast tot doel om de uitvoerders van de Wet WOZ, de gemeenten, op eenvoudige en snelle wijze de beschikking te geven over achtergrondinformatie en handreikingen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Deze site is een platform voor gemeenten om van elkaars ervaringen en kennis te profiteren. Een deel van deze site heeft daarom een besloten karakter en is uitsluitend toegankelijk voor gemeenten.

Nog geen inloggegevens?
Wachtwoord vergeten?