Welkom

op de website van WOZ-informatiepunt

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. 

Nieuws

30-03-2018 , Persbericht Ontwikkeling gemeentelijke lasten ruim onder inflatie Woningeigenaren betalen 0,7 % meer en huurders iets minder aan gemeentelijke woonlasten in 2018. Dat blijkt uit cijfers die het COELO vandaag presenteert. Het COELO is een ...
27-03-2018 Nieuwsbrief Waarderingskamer maart 2018 In het eerste WOZ-journaal maart 2018 is er aandacht voor de volgende onderwerpen: - Uitvraag LV WOZ - Gebruik status gevormd, niet actief in de LV WOZ - ...
21-03-2018 Kamervragen over hoge OZB sportverenigingen en andere Sociaal Belang Behartigende Instellingen De Kamerleden Omtzigt, Bruins Slot, Van der Molen (allen CDA) hebben aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen gesteld ...
21-03-2018 Koopwoningen 9,5 procent duurder in februari Bestaande koopwoningen waren in februari 9,5 procent duurder dan in februari 2017. Dit is de grootste toename na september 2001. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Dit ...
07-03-2018 Overzicht Waarderingskamer marktontwikkelingen 2016-2017 Tussen de waardepeildatum 1 januari 2016 en de waardepeildatum 1 januari 2017 is sprakevan een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 5,9 %. In januari en februari 2018 zijn ...
22-02-2018 Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017. Dit is de grootste toename in 16 jaar. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Dit blijkt uit ...
Zoeken
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het WOZ-informatiepunt meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden