Welkom

op de website van WOZ-informatiepunt

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. 

Nieuws

12-02-2018 Antwoord op Kamervragen over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport VVD kamerlid Lodders heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport. Aangezien dit onderwerp bij het Ministerie ...
01-02-2018 , Persbericht VNG Belastingconferentie 2018: Naar een duurzaam belastingklimaat Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 vindt de 24e editie van de VNG Belastingconferentie plaats. Het Team Belastingen van de VNG wil graag zijn steentje bijdragen aan een betere wereld, ...
01-02-2018 Zo werkt de WOZ Vereniging Eigen Huis heeft een interessant filmpje gemaakt over de werking van de WOZ. Op een eenvoudige en toegankelijke wijze wordt binnen vier minuten uitgelegd hoe de WOZ werkt en ...
29-01-2018 Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat ...
24-01-2018 Koopwoningen ruim 8 procent duurder in december Bestaande koopwoningen waren in december 8,2 procent duurder dan in december 2016. Deze toename is even groot als in de twee voorgaande maanden en de hoogste prijsstijging in bijna 16 jaar. ...
01-01-2018 Eigenwoningforfait 2018 In onderstaande tabel zijn de percentages opgenomen van het eigenwoningforfait voor 2018 en 2017. Zie ook bijgaand bericht van het ministerie van Financiën met een overzicht van de ...

Nieuwe jurisprudentie

Zoeken
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het WOZ-informatiepunt meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden