Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website (www.wozinformatie.nl) de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de site www.wozinformatie.nl.

Copyright 2001, 2007 Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de site www.wozinformatie.nl mag zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. In uitzondering daarop is het leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toegestaan teksten voor intern gebruik te verveelvoudigen, mits daarbij de bronvermelding intact wordt gelaten.

Het is mogelijk dat via deze VNG-internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De vereniging van Nederlandse Gemeenten kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het WOZ-informatiepunt meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden